Castello di nipozzano (frescobaldi) 葡萄酒

he Castello di Nipozzano,建于1000年作为一个防御堡垒,成为社区生活的中心同名的村庄。今天,城堡设有酒窖,那里的地产的红葡萄酒的生产和木桶岁。...
总数 4 products
排序 
95
红葡萄酒 醇
Castello di Nipozzano (Frescobaldi)
DOCG Chianti Rufina Riserva, Sangiovese
13.50%, 0,75 l
GR 3
HK$ 163.00
购买
93
HK$ 212.00
购买
92
红葡萄酒 醇
Castello di Nipozzano (Frescobaldi)
DOCG Chianti Rufina Riserva, 100% Sangiovese
13.50%, 0,75 l
JS 92
HK$ 362.00
购买
Last 6 bottles
93
HK$ 509.00
购买
Last 3 bottles
(more coming soon)